Rafaël De Swerts

architect

Regelmatig worden in heel Vlaanderen voordrachten en cursusreeksen gegeven rond
'Gezonder en harmonischer wonen', rond 'Feng Shui' en 'Vastu'.

Voordrachten en cursusreeksen voor privé-organisaties staan hieronder niet vermeld. Informeer daarvoor bij desbetreffende organisatie.

Indien u graag een voordracht of cursusreeks wil laten doorgaan, kan u telefonisch of per email contact met ons nemen.

Inhoud van de verschillende voordrachten/reeksen:

'Elektrosmog en straling'

Het 'elektrosmog'-fenomeen, wat houdt dat nu juist in ?
Wat is de invloed van elektrische toestellen en leidingen in huis ?
Welke invloed ondergaan we als er hoogspanningskabels of gsm-masten in de buurt zijn ?
Wat voor soort straling veroorzaakt een computer ?
En wat is de invloed van een gsm-toestel, een looptelefoon of draadloos internet ?

Hoe zit het juist met aardstralen, wateraders, breuklijnen, geodynamische netten,... ?

Op al deze vragen gaan we dieper in tijdens 2 avonden. We tonen hoe we met 'straling' om kunnen gaan en hoe we voor onszelf (bij ons thuis of op het werk) een aangename, heldere, harmonische energie kunnen verwezenlijken.

top

'Harmonischer wonen ahv Feng Shui en Vastu-inzichten'

Tijdens 3 avonden bekijken we hoe we van onze woon- en werkomgeving een harmonische ruimte kunnen maken.

We bekijken enerzijds hoe Feng Shui en Vastu ons hierbij kunnen helpen. We gaan ons niet verliezen in oppervlakkige en niet ter zake doende benaderingen, maar dringen rechtstreeks door tot de kern van Feng Shui en Vastu. Via een helder duidelijk inzicht zullen we op een eenvoudige manier Feng Shui en Vastu voor ons zelf kunnen toepassen. Essentie hierbij is harmonie te verkrijgen in de bestaande toestand, en niet zozeer om situaties en omgevingen te gaan veranderen.

Verder veel praktische tips i.v.m. invloed van straling, wateraders, aardstralen, elektrosmog, gsm, computer, draadloze telefoon en modem, hoogspanningskabels,...

top

'Kleur in je interieur'

Tijdens deze avond bekijken we hoe we via kleuren een meer harmonische energie kunnen creëren in ons huis, in onze leef- en werkruimten. Hierbij gaan we vooral dieper in op de energetische werking van kleuren: elke kleur heeft zijn eigen trilling, zijn specifieke uitstraling. Een wit geschilderde kamer of een rood geschilderde kamer... zij stralen een heel andere energie uit. Ze brengen ons in een totaal andere stemming. Kleur heeft een sterke invloed op ons doen en laten.
Via bewust kleurgebruik kunnen we ruimtes harmonischer afstemmen. Enerzijds door aandacht te schenken aan de eigenschappen van elke kleur. Anderzijds door rekening te houden met de specifieke functie van een ruimte: een slaapkamer waar men wil genieten van een goede nachtrust vraagt andere kleuren dan bijvoorbeeld een fitness-ruimte waar beweging en activiteit centraal staan.
Ook onze eigen persoonlijke energie-toestand kunnen we enorm ondersteunen door aangepast kleurgebruik: we leren welke kleuren aangewezen zijn bij te veel energie (zoals bij ADHD-kinderen) en bij te weinig enerige ...
We laten ons tijdens deze kleuren-avond zowel leiden door hedendaagse wetenschappelijke als door al-oude feng shui en vastu-inzichten.

top

'Gezonder wonen'

De laatste jaren ondergaan we allemaal de sterk toenemende stralingsinvloed van GSM, DECT (digitale looptelefoon), WIFI (draadloos internet), elektrische leidingen en toestellen,...
Straling kan  voedend zijn voor ons, maar straling kan ook onze energie ontregelen en schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Eenmaal we ons bewustzijn van deze invloeden, kan ons leven kwalitatief enorm verbeteren.
We gaan dieper in op de verschillende facetten van elektrosmog en hoe we elektrosmog kunnnen opvangen en voorkomen.
Verder bekijken we hoe we energieën in ons huis kunnen harmoniseren.

top

'Feng Shui en Vastu'

In de Chinese 'feng shui' en zijn Indische voorloper 'vastu' bekijkt men welke invloed een gebouw of omgeving heeft op onze gezondheid en ons welbehagen. Sommige plekken en gebouwen hebben iets grauws, voelen koud of leeg aan. Je wil er niet lang blijven. Andere huizen voelen heel goed aan.
Zowel de feng shui als de vastu brengen de patronen in kaart die de energie in de ruimte bevorderen of belemmeren. Enkele veranderingen in onze omgeving en ons huis kunnen de harmonische invloed van een ruimte aanzienlijk verbeteren. Als je leeft en werkt in een ruimte ingericht volgens de feng shui of vastu ervaar je een aangename, ondersteunende energie. Via de vastu laat je je dragen door, en schaal je je in op de basis- en oerenergieën van ons universum. Leef je zonder rekening te houden met deze natuurenergieën wat voor velen onder ons het geval is, dan ben je als het ware voortdurend tegen de kosmische stroom in aan het zwemmen. Heel vermoeiend en meestal erg frustrerend. Hoe vastu je helpt om juist met de voedende stroom mee te drijven, ontdek je deze drie avonden.

top

'Nine-ki tijdsritmen'

In deze reeks van drie avonden bekijken we het cyclische verloop van energieŽn in de tijd. Elk etmaal ervaren we tijdens de dag een meer actieve energie, en ís nachts een meer ingetogen energie. Zo merken we ook in de loop van het jaar wisselende energiestromen: in de winter ervaren we een meer indalende energie, in de lente een opstijgende, verfrissende, actieve energie, in de zomer een stralende energie, en in de herfst vooral een neerdalende energie. In de nine-ki feng shui bekijken we hoe ons eigen persoonlijke ritme, bepaald door onze geboortedatum, zich inschaalt in het algemene ritmische verloop van dag, maand en jaar. Op deze manier ontdekken we in welke perioden we ons in een meer actieve energie bevinden, en in welke perioden we meer uitgenodigd worden om bijvoorbeeld minder Ďactiefí te zijn, en meer tot rust te komen. Eenmaal we inzicht hebben in deze patronen, verloopt ons leven veel gemakkelijker: we beseffen dat het zinloos is, en dat het veel nodeloze energie vraagt om in Ďrustperiodení van alles te willen realiseren. Als we daarentegen handelen en tot actie over gaan als de tijd rijp en er klaar voor is, zal alles veel vlotter gaan en meer vanzelf stromen.

top

'Harmonisch wonen en leven ahv Feng Shui, Vastu en Eckhart Tolle-inzichten'

Tijdens 3 avonden bekijken we hoe we een heldere en harmonische energie in onze woon- en werkomgeving tot stand kunnen laten komen.

We bekijken hoe oa. Feng Shui en Vastu ons hierbij kunnen helpen. We gaan ons niet verliezen in oppervlakkige benaderingen, maar dringen rechtstreeks door tot de essentie van Feng Shui en Vastu. We leggen de klemtoon vooral op het harmonie verkrijgen in de bestaande toestand, niet zozeer op het gaan veranderen van situaties en omgevingen. De inzichten zoals Eckhart Tolle ze aanreikt zijn hierbij heel verruimend.

Verder veel praktische tips i.v.m. invloed van straling, wateraders, aardstralen, elektrosmog, gsm, computer, draadloze telefoon en modem, hoogspanningskabels,...

top