Rafaël De Swerts

architect

 

 

 

 
De Chinese Feng Shui en de Indische Vastu (of Vaastu) zijn twee oude, maar heel concrete en analytische benaderingen of levensbeschouwingen waarbij men de ruimte en de omgeving zo harmonisch mogelijk afstemt op de mens die er verblijft.

In Feng Shui en Vastu bekijken we welke invloed een omgeving en een gebouw hebben op onze gezondheid en ons welbehagen.
Zowel Feng Shui als Vastu brengen de energieën in kaart die de energetische doorstroming bevorderen en belemmeren. Zij tonen hoe we altijd te maken hebben met opladende en afladende krachten, met ondersteunende en tegenwerkende krachten.

Door dikwijls eenvoudige veranderingen aan te brengen in onze omgeving kan de harmoniserende invloed van een ruimte aanzienlijk verbeterd worden.
Als je leeft en werkt in een ruimte volgens de Feng Shui en Vastu zal je een aangename harmonische en ondersteunende energie ervaren:
je houdt rekening met en wordt gedragen door de oerenergieën van het universum. Via Feng Shui en Vastu schalen we ons hier op in.
Leef je tegen de natuurwetten en natuurenergieën in (men spreekt dan van “slechte” Feng Shui of Vastu), zal je onvermijdelijk af te rekenen hebben met nodeloze tegenkrachten. Je blijft dan als het ware tegen de stroom inzwemmen, in plaats van je te laten meedrijven en te laten voeden door de kosmische stroom.

Een goede Feng Shui en Vastu is de oerbasis voor een gezond en harmonisch leven.

De traditionele Feng Shui en Vastu zijn nooit geconfronteerd geweest met de enorm hoge kunstmatige belasting waaraan we de laatste jaren meer en meer blootgesteld worden. Deze elektromagnetische krachten hebben een enorme invloed op onze biofrequenties en ons lichaamssysteem.
Als we naar een optimale harmonische ruimte streven, zullen we sowieso deze elektromagnetische energieën onder de loep moeten nemen.
Zie biosanering en ontstoring.

Advies ter plaatse
    particulier: 250 euro (Een gemiddeld advies voor een woonhuis duurt 2.5 uur)
    business: prijs te bespreken ifv grootte, complexiteit,...

Km-vergoeding: 0.50 euro/km