Rafaël De Swerts

architect

 

 

 

 
 
 
Biosanering of ontstoring houdt in dat we zorgen voor een aangename, heldere, evenwichtige en harmonische energie in de ruimte.
Storende straling en belastende energieën worden voorkomen, verminderd, geneutraliseerd en/of getransformeerd.
Via biosaneren creëren we een ruimte waar mensen, dieren en planten zich weer optimaal kunnen ontplooien en weer in alle volheid kunnen ‘stralen’.
 
Zonder dat we het beseffen, zijn we allemaal voortdurend blootgesteld aan straling.

Sommige vormen van straling zijn zeer heilzaam, zoals bijvoorbeeld de zeer deugddoende, vitaliserende stralen van de vroege ochtendzon, de infraroodstralen uitgestraald door vuur,…

Andere straling kan heel belastend zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • ‘natuurlijke’ straling
  van wateraders, breuklijnen, aardstralen, geomagnetische of geodynamische netten,...
 • ‘technische’ straling (kunstmatig door de mens opgewekt)
  afkomstig van radar-, televisie- , radio-, GSM- en UMTS–antennes, astrid-netwerk (politie en brandweer), DECT-telefoons, draadloos internet, hoogspanningskabels,…
  Men spreekt hier ook van “elektromagnetische straling” (EMS), die veel bijkomende elektromagnetische velden (EM-velden) creëert bovenop de natuurlijke straling.
  De laatste jaren zorgen zij voor enorme storingen in ons leefmilieu en daardoor ook voor belastingen in ons lichaamssysteem.
Elektrische velden, magnetische velden en elektromagnetische velden zijn dikwijls oorzaak van elektrostress of elektrobiologische belasting.
De radar-, tv-, radio-, GSM-, UMTS- golven belasten vandaag de dag de van oorsprong niet altijd belastende straling van wateraders, breuklijnen, aardstralen en geodynamische netten en creëren zo een steeds toenemende geopathische belasting.
 
Straling kan voedend zijn voor ons,
maar straling kan ook onze energie ontregelen,
en schadelijk zijn voor onze gezondheid.
 
 

Door de enorme toename van straling gedurende de laatste jaren, heeft nagenoeg iedereen baat bij het biosaneren van de woning of de werkplek.

In België en Nederland is elke cm2 alleen al door de verschillende GSM-netten volledig ‘gedekt’. Wonen aan de zee of midden in de natuur biedt momenteel dus geen garantie meer voor stralingvrij wonen.
Ook binnen in onze woning en op onze werkplek creëren we veel storingen via elektrische leidingen, elektrische toestellen, computer en vooral ook via looptelefoon (DECT), draadloos internet (WiFi, WLAN),…

Wanneer we als mens 8 weken in een ruimte verblijven (dwz wonen, slapen of werken) neemt ons lichaam en ons energetisch systeem automatisch de frequenties op die ter plaatse in de ruimte hangen. De golven en frequenties die in het gebouw aanwezig zijn, raken na een tijd van 8 weken als het ware ingeprint in het lichaam. Ze zijn dan duidelijk afleesbaar en meetbaar op het lichaam (men spreekt hier van ‘stoorsporen’).
In woningen en bedrijven die te veel straling te verwerken krijgen, worden de organen, het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het lymfesysteem, de kliersystemen,... van de mens enorm belast. Dit omdat de lichaamscellen door straling omgepoold en gedesoriënteerd geraken.

Elke gezonde biologische cel heeft een positief geladen (rechtsdraaiende) kern, en een negatief geladen (linksdraaiende) celwand. De linkerdraaiing van de celwand zal enerzijds de negatieve, storende linksdraaiende energieën van de buitenwereld (zoals de vrije radicalen) afstoten en anderzijds de positieve rechtsdraaiende energieën aantrekken. Deze laatste worden verder doorgevoerd naar de celkern om zo de cel te voeden (met o.a. mineralen, vitaminen en antioxidanten).
Als in onze biosfeer de linkerdraaiing te sterk wordt (wat door de hedendaagse straling het geval is), kunnen de cellen zich niet meer voeden en doen zich fenomenen voor zoals verzwakkingen van het immuunsysteem, het lymfestelsel,... Bij een zeer sterk exogene linksdraaiing (o.i.v. GSM, UMTS, DECT, WiFi, WiMAX,...) krijgen we een omkering van de celpolariteit. Voeding, antioxidanten, mineralen en vitaminen worden afgestoten en de vrije radicalen en toxines worden aangetrokken. De cellen en het lichaamssysteem raken compleet ontregeld.

In Duitsland doen ondertussen al meer dan 1000 artsen een dringende oproep in het 'Freiburger Appell':
zij duiden op de noodzaak om dringend in te grijpen omtrent het fenomeen van straling veroorzaakt door GSM-antennes, DECT-telefoon en draadloze netwerken. Van zodra deze netwerken geïnstalleerd worden, stellen zij bij hun patiënten een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen evenals allerlei 'psychosomatische' storingen.
Voor de volledige tekst van het 'Freiburger Appell' klik hier.

In eigen land heeft dr Jean Pilette een zeer helder, overzichtelijk en duidelijk artikel geschreven:
'Zendmasten, draadloze technologieën en gezondheid'.
Hij verwijst en refereert naar meer dan 600 verschillende studies: studies in laboratoria, studies bij gebruikers van mobiele telefoon en huistelefoon, studies bij bewoners bij zendmasten, studies omtrent dierenwereld en microgolven,...
Voor het volledige artikel klik hier.

In november 2008 is het boek 'Onzichtbare risico's in het draadloze tijdperk' door Karel en Caroline van Huffelen uitgekomen. Hierin worden op een luchtige en humoristische manier de verschillende aspecten van de draadloze netwerken grondig en accuraat weergegeven. Er wordt verwezen naar vele wetenschappelijke studies. Er wordt ook aangetoond hoe misleidend overheid en industrie hiermee 'omgaan'. Het boek geeft (ook voor de leek) een goed inzicht omtrent het draadloze fenomeen. Je kan het boek bij ons bestellen. Kostprijs: 24,50 euro. Voor meer info over de inhoud klik hier.

 
Hierbij een aantal symptomen die wijzen op mogelijk storende straling:  
 • mens:
 • als   je ’s morgens (meestal tussen 3u00 en 6u00) regelmatig wakker wordt met:

  • een niet uitgeslapen en niet fris gevoel
  • onrustige dromen en nachtmerries
  • veel gewoel in bed
  • gezweet
  • tandengeknars
  • pijn in bepaalde lichaamsdelen
  • hartkloppingen of een benauwd gevoel
  • krampen in de voeten of de kuiten
  • stijf gevoel in de benen of de rug...

  als   je voortdurend vermoeid bent, last hebt van blijvende stress
  als   je nooit tot rust komt...
  als   therapieën bij ziekten niet aanslaan en je steeds weer in ziekte hervalt welke remedies en medicijnen je ook probeert (ME, CVS, klierkoorts,...)

 • kinderen:
 • als   uw kinderen ’s nachts onrustig slapen of nachtmerries hebben...
                 veel huilen of met hun hoofdje tegen het bed of de muur bonzen...
                 bedplassen...
                 veel uit bed komen of steeds bij de ouders willen komen slapen...
  als   uw kinderen hyperkinetisch zijn, zich onmogelijk kunnen concentreren...

 • dieren:
 • als   uw hond of poes kaal wordt, het huis niet in wil, veel jankt, gestresseerd en onrustig is...
  als   paarden, koeien, varkens steeds ziek worden op specifieke plaatsen in de stal (kreupelheid, darmkoliek, hoesten)...
  als   paarden bakbijten en kappen...

 • planten:
 • als   in een bestaande bomenrij op een bepaalde plaats een aantal bomen ziek wordt of afsterft...
  als   in een bestaande haag kale plekken voorkomen of de haag op een plaats absoluut niet groeit...
  als   planten constant onder de luizen en/of schimmel zitten of het heel slecht doen...

  ...dan is mogelijk de oorzaak te vinden in de storende invloed van straling.

   
   

  We meten in het gebouw met behulp van voltmeter, teslameter, multimeter, HF-meter en Lecherantenne de invloed van:

  • elektrobiologische belasting (elektrostress):
   - elektrische velden: - laagfrequente elektrische wisselvelden (in V/m)
   - lichaamsspanning (in V/cap)
   - hoogfrequente elektrische wisselvelden
   - storende bioresonanties vanwege elektrische velden
   - magnetische velden: - laagfrequente magnetische wisselvelden (in nT)
   - hoogfrequente magnetische wisselvelden
   - storende bioresonanties vanwege magnetische velden.
   - elektromagnetische velden (HF): radar-, televisie-, radio-, GSM- en UMTS-golven, astrid-netwerk (politie en brandweer), DECT-telefoons, draadloos internet, hoogspanningskabels,...

  • geopathische belasting:
   - geomagnetische netten en biodynamische, biomagnetische energieën: wateraders, breuklijnen, aardstralen, tellurische netten, kosmische netten
   - bodemvervuiling zware metalen
   chemische stoffen
   petrochemische stoffen
   radioactiviteit

  • bijkomende andere belastingen:
   - bepaalde materialen
   - schimmels
   - planten
   - fijnstoffelijke energieën,…

  We bepalen van al deze velden en golven de sterkte, de intensiteit en de eventueel storende invloed op de verschillende orgaansystemen, het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het lymfesysteem, de kliersystemen,...

  Bij een te hoge elektrobiologische belasting tonen we welke apparaten, toestellen, leidingen en velden storend zijn. Bij sommige toestellen is het voldoende de stekker uit het stopcontact te trekken. Andere apparaten zet je dan best weer niet in de slaapkamer, weer andere zelfs niet in heel het huis. Soms ligt de oplossing in het ’ s nachts afsluiten van bepaalde circuits van het elektriciteitsnet. In andere gevallen is het nodig te werken met afschermingmaterialen.  
  Bij een te hoge geopathische of andere bijkomende belasting transformeren we de belastende energieën d.m.v. SUNIAM-biosanering. Zie verder.  
  Omdat er steeds nieuwe straling bijkomt, is het goed om jaarlijks de biosanering te laten na meten.
  Als er in de buurt bijgebouwd wordt, als je zelf verbouwingen uitvoert of nieuwe elektrisch laag- of hoogfrequente apparatuur in huis brengt, kunnen er verschuivingen ontstaan in de bestaande velden en is een aanpassing dikwijls nodig.
   
   
  Na het biosaneren zullen we geen storende invloeden meer meten van bovengenoemde belastingen in de ruimte en na een periode van 8 weken bijgevolg ook niet meer op de orgaansystemen, het immuunsysteem en de verschillende biofrequenties van de mens die er woont of werkt. De stoorsporen op het lichaam zijn dan verdwenen. Artsen en therapeuten kunnen dit nameten met meetinstrumenten zoals EAV, Vegatest, Vegacheck, lecherantenne,...

  Gevolgen en resultaten na biosanering:
  - minder spanning en stress in huis
  - meer rust en helderheid
  - meer harmonie (uit zich onder andere in minder wrijving, ruzies,...)
  - beter en dieper slapen
  - minder krampen, spasmen, spierpijnen, zenuwpijnen
  - minder hoofdpijn en migraine
  - betere concentratie
  - minder meegesleurd worden in emoties en gedachten
  - alles meer kunnen relativeren
  - vrijer en blijer gevoel
  - meer gecenterd zijn
  - ...

  Men zal zien dat in vele gevallen mensen na een biosanering veel beter reageren op medicijnen en therapieën omdat er nu een gezonde biosfeer gecreëerd is waarbij de storende omgevingsinvloeden opgeheven zijn. Therapieresistentie ten gevolge van straling is nu verdwenen.
  Het immuunsysteem en de andere lichaamssystemen krijgen de mogelijkheid zich weer harmonisch op te bouwen, waardoor je een optimale basisenergie creëert voor verbetering van fenomenen als:

  - chronische vermoeidheid (CVS, ME,...)
  - slapeloosheid
  - hoofdpijn en migraine
  - oorsuizingen
  - bloeddrukproblemen
  - hartritmestoornissen
  - verkramping van de spieren (spasmofolie, fibromyalgie,...)
  - spier- en gewrichtspijnen
  - allergieëen en intoleranties
  - geheugenproblemen, alzheimer, autisme, ASD,...
  - leer- en concentratieproblemen (ADHD,...)
  - kankers en tumoren
  - depressie, burn-out,...

  Biosaneren is geen geneeswijze, maar het zal een positieve invloed uitoefenen op het genezingsproces van mensen, dieren en planten.

   
   

  SUNIAM staat voor: SUN Integrated & Amplified Magnetism
  De SUNIAM-biosaneringsmethode is gebaseerd op de integratie en versterking van de zonne-werking enerzijds en het magnetische principe anderzijds. Zij is gegroeid vanuit jarenlange ervaring in het biosaneren, met een constante gerichtheid naar verfijning, verdieping en vooral naar het dieper doordringen tot de essentie van het biosaneren. Er is veel research mee gepaard gegaan met vele onderzoeken, testonderzoeken en controlemetingen.

  Specifieke eigenschappen van de SUNIAM-biosaneringsmethode t.o.v. de meest gangbare biosaneringssytemen:

  • De SUNIAM-biosanering richt zich niet meer hoofdzakelijk op 'het afschermen tegen' of het ombuigen of ompolen of absorberen van storende straling (van bijv. wateraders, breuklijnen, radar-golven, gsm-golven, umts-golven,...),
   maar licht de storende belastende straling uit. Door de storings-energieën te 'over'-stralen met een zeer hoge zuivere frequentie creëren we een open, heldere, zuivere, harmonische, gezonde ernergie in het gebouw.


  • Deze energie harmoniseert tevens:
   • storende elektrische en elektromagnetische velden (invloed van elektrische leidingen, computer, dect, gsm, draadloos internet...).
    Deze velden zijn de laatste jaren explosief toegenomen in alle woningen.
   • bodem- en luchtvervuiling (zware metalen, chemische en petrochemische stoffen, radio-activiteit):
    Steeds meer huizen hebben last van deze storende frequenties ,ook huizen op de 'boerenbuiten'.
    Vlaanderen is op dit vlak een van de meest vervuilde gebieden in de wereld.
   • storingen door vormingen van nieuwe breuklijnen in de aarde en nieuwe geomagnetische netten
    De tsunami's en aardbevingen zijn er duidelijk zichtbare uitwerkingen van.

  • Via een SUNIAM-biosanering kunnen we een ruimte op een heel diep, wezenlijk niveau harmoniseren.
   We kijken immers niet enkel naar de invloeden van golven en velden op fysiek en energetisch vlak (zoals invloed op de organen en de meridianen, op het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het vochtcirculatiesysteem, het hormoonstelsel,...)
   De SUNIAM-biosanering richt zich ook op fijnstoffelijke energieën. De mentale lagen in een ruimte hebben namelijk meestal een grotere en meer oorzakelijke invloed dan de energetische en de fysieke lagen.

  • Niet alleen de externe energieën in onze omgeving worden bekeken, maar ook de persoonlijke energie en de uitstraling daarvan in huis.
   Via de SUNIAM-biosanering worden we bewust van het feit dat ons huis o.a. ook een afspiegeling is van de persoons-energieën, en dat 'stoorvelden' dikwijls eigen gecreëerde toestanden zijn. Deze velden blijken dan niet 'ontstoord' te moeten worden, maar blijken reflecties en 'openers' te zijn die ons de mogelijkheid geven tot een harmonischer en evenwichtiger leven.

  SUNIAM-biosanering is heel erg gericht op de persoonlijke energie van de mensen die in het huis wonen en werken. Het is geen all-round biosaneringssysteem dat overal op dezelfde standaard manier stereotiep wordt toegepast . Het is telkens weer een op-een-unieke-manier transformeren van de plaatselijke, persoonsgebonden energieën in huis.

   
   

  Bij de SUNIAM-biosanering werken we voor opvang van wateraders, breuklijnen, aardstralen, GSM-golven, UMTS-golven, RADAR-golven, golven van ASTRID-netwerk, hoogfrequente golven van computer, laagfrequente golven van elektrische en magnetische velden, bodem- en luchtvervuiling, fijnstoffelijke energieën,... met SUNIAM-polers.

  Voor opvang van storingen van GSM-toestellen, DECT-zenders (digitaal gepulste looptelefoon) en draadloos internet (WiFi,...), gebruiken we bij de SUNIAM-biosanering K-chips.

   

  SUNIAM-polers zijn kleine houten bolvormige elementen die een kern bevatten met  heel specifieke  zuivere harmonische frequenties.
  De polers worden in huis op wel overwogen  plaatsen  op de muren  aangebracht.  Zo bekomt men een stralingsbereik van 30 à 100 m. 
  De hoogfrequente kern van de SUNIAM-polers straalt een zeer zuivere positieve harmonische energie uit. Storende energieën (met onheldere lagere frequenties) worden met deze heel hoogfrequente zuivere energie 'over'-straald en uitgelicht.Je kan een SUNIAM-poler vergelijken met een klein zonnetje.  Zoals de zon licht en warmte uitstraalt en omgevingen waar het donker en koud is harmoniseert en tot leven brengt, zo harmoniseren de SUNIAM-polers de omgeving in en rond het huis. 
  Een SUNIAM-poler is  als een  zon: een  stralende bron die  rondom rond  een niet aflatende krachtige positieve energie  uitstraalt.
  Vandaar dat SUNIAM-polers  niet opgeladen of ontladen of verzadigd kunnen raken van storende frequenties.

   

  De K-chips harmoniseren de straling van storingen die jezelf opwekt met eigen GSM-toestel, DECT-zender (digitaal gepulste looptelefoon) en modem/router voor draadloos internet (WiFi,...). De elektromagnetische draaggolf op zich blijft meetbaar, maar de storende invloed van straling op de lichaamsfrequenties worden door de K-chip geharmoniseerd.
  Deze K-chips kleef je in het GSM-toestel, onderaan de DECT-zender (digitale looptelefoon), en onder of bovenop de modem voor draadloos internet.
  De K-chips zullen niet verzadigd raken van storende energieŽn wat bij vele andere chips op de markt wel het geval is. De meeste bestaande chips raken na verloop van tijd verzadigd van de storingsenergieŽn, en gaan deze dan versterkt uitstralen waardoor ze de situatie verergeren in plaats van ze te verbeteren. De K-chips zullen na hun looptijd wel uitgewerkt zijn, maar blijven na uitwerking volkomen neutraal.
  Als het toestel 's nachts wordt uitgeschakeld: K-chip na 1 jaar vervangen door een nieuwe.
  Bij 24u/24u-gebruik: K-chip na Ĺ jaar vernieuwen.

   
  Meting ter plaatse: 150,00 euro plus 0,50 euro/km voor verplaatsing (btw inbegrepen in de prijs)
     Een gemiddelde meting duurt 2.5u.
     Indien de meting meer dan 3 uur duurt is de kostprijs 50,00 euro per uur.
     Een voorafgaande, aparte meting ter plaatse is niet noodzakelijk, indien
     u direct een biosanering wil doorvoeren.
     De kostprijs hiervan kan dus uitgespaard worden.

  Biosanering particulier: 800,00 euro excl. btw - 968,00 euro incl. btw
     Plaatsing van, en biosaneringselementen op zich zijn inbegrepen in de prijs,
     alsook het vervoer binnen een straal van 100 km.

  Opvolging biosanering: 85,00 euro (incl. btw) plus 0,50 euro/km voor verplaatsing
     Wij raden aan een biosanering zeker jaarlijks op te volgen.

  Biosanering bedrijf (<300 m²): 1100,00 euro excl. btw - 1331,00 euro incl. btw
     Plaatsing van biosaneringselementen voor harmonisering van storende buiteninvloeden
     is inbegrepen in de prijs, alsook het vervoer binnen een straal van 100 km.
     Extra polers, chips en elementen voor opvang van zelf gecreëerde storende
     binneninvloeden zoals van computer, DECT, servers, routers, draadloos internet,
     GSM- toestellen, elektrische leidingen en toestellen,... zijn niet inbegrepen in de prijs.

  Prijs K-chip: 18,50 euro/st (incl. btw)
     harmoniseert de storende straling van GSM-toestel, draadloze digitale looptelefoon (DECT)
     en modem voor draadloos internet (WiFi, WLan,...)

  Prijs SUNIAM-poler: 41,00 euro/st (incl. btw)
     harmoniseert storende straling van computer, laptop, externe en interne energievelden.

  Prijs SUNIAM-set: 199,00 euro/set (incl. btw)
     Met de 5 SUNIAM-polers van deze set vang je niet alle storende straling op (zoals bij
     een SUNIAM-biosanering) maar kan je wel al een groot deel van de straling in een ruimte
     harmoniseren. Je plaatst in elke hoek van de ruimte telkens 1 SUNIAM-poler.
     De 5de plaats je bij jou in de buurt: in de slaapkamer bijv. op het nachtkastje;
     in de werkruimte op de computer of laptop,...
     De SUNIAM-set is tevens ideaal voor op het werk, of op reis: in de auto,
     de hotelkamer, het vakantieverblijf,...
     Voor mensen waarvoor een SUNIAM-biosanering momenteel te duur is,
     is de SUNIAM-set een mogelijkheid om de situatie al een groot stuk te verbeteren.
     Zeker in combinatie met de K-chips.

   
   

  “Hoe gevaarlijk is elektrosmog ? Elektromagnetische straling wekt steeds meer gezondheidsvragen.”
  Artikel door Annelies Rutten, verschenen in Het Nieuwsblad, Het Volk en De Gentenaar
  vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli 2007  Klik hier om de volledige versie te bekijken.
  (pdf)

   

  “Elektrosmog, schadelijke stralingen voor de mens”
  Artikel door Siska Messeeuw, verschenen in Karaat
  november 2007


  Klik hier om de volledige versie te bekijken.
  (pdf)

   

  “Ongezond huis leidt tot ongezond lichaam.”
  Artikel door Annelies Rutten, verschenen in De Standaard, De Gentenaar, Het Volk en Het Nieuwsblad
  zaterdag 20 en zondag 21 september 2003


  Klik hier om de volledige versie te bekijken.
  (pdf)

   

  “Freiburger Appell”, 9 oktober 2002


  Klik hier om de volledige versie te bekijken.
  (pdf)

   

  “Zendmasten, draadloze technologieën en gezondheid”,
  Dr Jean Pilette, 12 november 2007


  Klik hier om de volledige versie te bekijken.
  (pdf)

  “Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk”,
  Karel en Caroline van Huffelen, November 2008


  Klik hier om uit te vergroten.


  Klik hier om uit te vergroten.

  “Waarom je beter weet wat je eet”,
  Dr. Annik Mollen, 2012


  Klik hier om uit te vergroten.


  Klik hier om uit te vergroten.